Renault moet van EG miljarden terugbetalen aan regering

BRUSSEL, 18 mei - De Europese Commissaris voor mededinging, Sir Leon Brittan, wil dat het Franse automobielconcern Renault meer dan tweederde van de 12 miljard francs (ongeveer 4 miljard gulden) terugbetaalt die het bedrijf van de Franse regering als staatssteun heeft ontvangen. Dat hebben EG-functionarissen gisteren bevestigd.

Brittan zal de andere Europese Commissarissen volgende week dindsdag vragen er bij de Franse regering op aan te dringen dat Parijs 8,4 miljard francs van Renault terugvordert, omdat Renault niet de produktiesaneringen zou hebben doorgevoerd die het bedrijf indertijd heeft beloofd in ruil voor de subsidie.

De zaak wordt gezien als een van de politiek gevoeligste onderwerpen in zijn soort. Brittan beschouwt de zaak als een belangrijke testcase voor de Europese Commissie om te laten zien dat het haar ernst is met het verenigde Europa van na 1992. De Franse minister voor industrie, Roger Faur, heeft overigens deze week in een vraaggesprek al op voorhand laten weten dat Parijs niet van zins is om geld terug te vorderen van Renault, ook al zou de Europese Commissie daarom vragen.

De Europese Commissie is twee jaar geleden akkoord gegaan met de Franse staatsteun (in de vorm van schuldenafschrijvingen), op voorwaarde dat het automobielconcern de produktie zou inkrimpen. Afgelopen november liet de Europese Commissie weten dat Renault de afspraken niet nakwam en Brussel gaf Parijs nog drie maanden de tijd om de zaak alsnog te regelen. (Reuter) Volgens de Franse minister van financien, Pierre Beregovoy, is de afschrijving van de schulden van Renault een volkomen legitieme zaak. 'Ik ben net zoals Leon Brittan tegen subsidies die de concurrentie vervalsen. Maar we moeten niet subsidies verwarren met de toename van het kapitaal van een beursgenoteerde onderneming', aldus de minister vandaag in de Financial Times.