RADONESJ - De Amerikaanse minister van ...

RADONESJ - De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker (rechts) onderbrak gisteren even zijn overleg met zijn Sovjet-ambtsgenoot Edoeard Sjevardnadze (midden) voor een uitstapje naar het beroemde Russisch-orthodoxe klooster van Zagorsk, ongeveer 60 kilometer buiten Moskou. Vervolgens bezochten beide ministers op Bakers aandringen ook het nabijgelegen dorpje Radonesj. Daar werd Baker aangeklampt door een baboesjka (links), die klaagde dat de plaatselijke kerk nog altijd gesloten is voor de gelovigen. Sjevardnadze verzekerde de oude vrouw daarop dat de kerk, thans nog een museum, spoedig in haar oude functie zal worden hersteld. (Foto Reuter)