Produktie van industrie stijgt met 3 procent

DEN HAAG, 18 mei - De industriele produktie in het eerste kwartaal lag 3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar en handhaafde zich op ongeveer het niveau van het vierde kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit mededelingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. In maart 1990 was de produktie een procent minder dan in februari.

De produktiegroei was vooral te danken aan de metaal-, papier- en grafische industrie. De voedings- en genotmiddelenindustrie zat op het gemiddelde groeicijfer.

Het prijsindexcijfer van de industriele afzet nam van februari op maart 1990 met 0,4 procent af. De dalende tendens die in september 1989 begon zet daarmee door.

De daling wordt vooral toegeschreven aan een daling van de exportprijzen met gemiddeld 0,6 procent in maart. De prijzen van de binnenlandse afzet daalden van februari op maart met gemiddeld 0,2 procent. De daling komt vooral voor rekening van aardolieprodukten die gemiddeld 2,1 procent in prijs daalden.