Prijs voor trein stijgt sneller dan autokosten

DEN HAAG, 18 mei - De tarieven van het openbaar vervoer stijgen tot en met 1992 meer dan de kosten van het autorijden. Dat concludeert de Consumentenbond na een doorrekening van het kabinetsbesluit om zowel het autorijden als het openbaar vervoer de komende jaren duurder te maken.

De bond heeft de gevolgen berekend van de accijnsverhoging van 8 cent per liter benzine per 1 november, een spitstoeslag op de motorrijtuigenbelasting van 25 procent in 1992, de aftopping van het reiskostenforfait en de jaarlijkse verhoging met 3,5 a 4 procent van de tarieven van het openbaar vervoer.

De conclusie is dat de meeste autorijders tot en met 1992 met een stijging van 2,8 procent van de totale kosten worden geconfronteerd. De treinreiziger daarentegen krijgt opgeteld te maken met een kaartje dat in 1992 gemiddeld 7,6 procent duurder is geworden. Alleen automobilisten die meer dan 30 kilometer van hun werk wonen (dat zijn er niet meer dan 10 procent) kunnen met hogere kostenstijgingen te maken krijgen.

Dit lijkt in strijd met het regeerakkoord van CDA en PvdA. Daarin staat: 'De prijsverhouding tussen het gebruik van het openbaar vervoer en van de particuliere auto wordt, althans zoveel mogelijk, ten voordele van het openbaar vervoer verbeterd'.

Minister Maij-Weggen (verkeer) heeft in een voorlopige reactie laten weten dat wat haar betreft zonodig de spitstoeslag meer dan 25 procent zal zijn. De toeslag zal ook buiten de Randstad gelden.

De Consumentenbond heeft berekend dat de accijnsverhoging voor een gemiddelde autobezitter die 16.200 kilometer per jaar aflegt, een kostenstijging van 1,5 procent in 1991 betekent. In geld uitgedrukt: afhankelijk van de zuinigheid van de auto 8 tot 14 gulden per maand. De spitstoeslag betekent voor de autorijder een stijging van 1,3 procent, afhankelijk van het gewicht van de auto 5 tot 16 gulden per maand. Als de OV-jaarkaart met de gemiddelde tariefstijging in het openbaar vervoer meegaat, zal hij in 1992 24 gulden per maand duurder zijn dan nu. De tarieven van tolheffing zijn niet in de berekeningen van de bond opgenomen. Afgezien van de onduidelijkheid over de hoogte daarvan, heeft Maij-Weggen laten weten dat tolheffing waarschijnlijk pas in 1994 kan worden ingevoerd.

De Consumentenbond concludeert dat het ijdele hoop is van het kabinet om te denken dat de maatregelen automobilisten zullen stimuleren op het openbaar vervoer over te gaan. Dat zal volgens de bond alleen lukken als de tarieven van het openbaar vervoer aanzienlijk lager uitvallen.