Oranje-Nassau

Oranje-Nassau (vastgoed en energie) heeft in 1989 zijn nettowinst zien stijgen met 48 procent tot fl.34,4 miljoen (1988 fl.23,3 miljoen). Het bedrijfsresultaat groeide met fl.3 miljoen tot fl.37,4 miljoen. Oranje-Nassau verwacht voor 1990, bij stabiele dollarkoers en een zich handhavende olieprijs, een ten minste gelijkblijvend operationeel resultaat. De herstructurering die in 1988 werd ingezet is praktisch voltooid. Resultaat hiervan is dat het bedrijf zich heeft teruggetrokken op zijn traditionele activiteiten vastgoed en energie. De afzet van olie en gas stegen licht en door een hogere olieprijs ging het exploitatieresultaat omhoog. Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt fl.300 miljoen ofwel 52 procent van het balanstotaal. Gecombineerd met de ruime kaspositie biedt dit verdere expansiemogelijkheden, aldus het bedrijf.