Ministerie test 4-daagse werkweek

DEN HAAG, 18 mei - Het ministerie van verkeer en waterstaat gaat gedurende een jaar een proef nemen met een vierdaagse werkweek. De ambtenaren die hieraan meedoen, krijgen de keuze uit twee mogelijkheden. Ze kunnen gedurende drie weken vier werkdagen van negen uur maken, aangevuld met een vijfdaagse vierde werkweek om zo aan een gemiddelde van 38 uur te komen of hun dienstverband terugbrengen naar 36 uur en daardoor alle weken vier dagen werken.

Vierdaagse werkweken, inmiddels al een vast patroon bij ongeveer zestig bedrijven in Nederland, komen bij de rijksoverheid weinig voor. Het ministerie hoopt met de proef inzicht te krijgen in alle voor- en nadelen, om dan een definitief besluit te nemen over de vierdaagse werkweek. De bedoeling is de komende tijd bij de verschillende diensten van het departement de belangstelling te peilen. Als meer dan de helft van het personeel van de dienst wil meedoen, wordt in principe de vierdaagse werkweek als proef en op basis van vrijwilligheid ingevoerd.

Via een roulatiesysteem moet worden voorkomen dat te veel ambtenaren tegelijk op bijvoorbeeld vrijdag of maandag vrij zijn. De leiding van het departement heeft verder als algemene voorwaarde gesteld dat de produktie en de kwaliteit van het werk niet onder de vierdaagse werkweek mogen lijden.

Het ministerie ziet als voordeel van de vierdaagse werkweek dat het woon-werkverkeer vermindert. Door de langere werkdag wordt bovendien de spits beter gespreid. Op het ministerie en bijbehorende diensten werken ongeveer 15.000 ambtenaren. Verkeer en Waterstaat doet op het ogenblik ook een proef met thuiswerken. Met behulp van allerlei apparatuur op het gebied van de telecommunicatie werkt een aantal ambtenaren een paar dagen per week thuis om zo het woon-werkverkeer te verminderen.