Kosto spoort collega aan in fiscale kwestie

DEN HAAG, 18 mei - Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) in een vertrouwelijke aangespoord eindelijk een beslissing te nemen over de belastbaarheid van de pleegoudervergoeding. Kosto vindt dat belastingheffing het Justitie zeer moeilijk maakt om voldoende pleegoudergezinnen te vinden. Pleegouders moeten de vergoeding van twintig gulden per dag sinds de invoering van het plan-Oort als inkomen opgeven. Ook moeten ze nauwkeurig bijhouden welke kosten ze maken. Die zijn dan weer aftrekbaar. Financien schrikt potentiele pleegouders hierdoor af, meent Kosto. Bovendien kan de belastingaanslag uiteindelijk hoger uitvallen indien de ouders overhouden van de vergoeding. Volgens Van Amelsvoort is dat meestal het geval omdat de vergoeding is afgestemd op de kosten die voor het eerste kind gemaakt worden. In de praktijk komen pleegkinderen meestal in een gezin waar al kinderen zijn.

M. Witteman van het Nederlands instituut voor budgetvoorlichting (NIBUD) zegt echter dat pleegkinderen juist wat duurder zijn omdat ze doorgaans tijdelijk in een pleeggezin verblijven. Kosten voor de inrichting van een kamer kunnen daardoor niet over een langere periode worden verdeeld. Ook hebben pleegkinderen extra reiskosten omdat ze in het weekend vaak contact hebben met hun echte ouders. Bij het NIBUD kwamen 'nogal wat paniektelefoontjes' van pleegouders binnen toen bekend werd dat de vergoeding als inkomen uit arbeid zal worden beschouwd. Menige pleegouder had zich niet gerealiseerd dat een vergoeding van het ene ministerie door het andere als inkomen zou worden beschouwd. In de Tweede Kamer gold als belangrijkste argument dat de inkomsten uit deze belastingheffing voor Financien in geen enkele verhouding staan tot de kosten die Justitie moet maken voor een kind in een inrichting. Ook de vergoeding voor een pleeggezin (fl.7.300 per jaar) steekt gunstig af bij de kosten voor een plaats in een tehuis (fl.54.000 per jaar). Op de motie-Lankhorst van eind februari, waarin een Kamermeerderheid zich eveneens tegen belastbaarheid uitspreekt, wordt volgens Financien 'druk gestudeerd'.