Koopmans

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken heeft vorig jaar een bedrijfsresultaat van fl.4,5 miljoen geboekt tegen fl.1,5 miljoen in 1988. De nettowinst steeg met een ton tot fl.2,7 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag. Door de samenwerking op veevoedergebied met UT-Delfia te Maarssen daalde de omzet van fl.272 miljoen tot fl.152 miljoen. Het aantal personeelsleden nam dientengevolge af van 372 tot 256 personen. De sector consumentenprodukten werkte beter dan in 1988. De andere poot van het bedrijf, de sector meel, behaalde gelijke resultaten.

De gang van zaken in het voorbije eerste kwartaal vertoont een opgaande lijn. De directie verwacht dat dit het hele jaar zo zal blijven.