Kok wil verhoging lager tarief winstbelasting

DEN HAAG, 18 mei - Minister Kok van financien wil de WIR-tegenvaller compenseren door onder meer het hoge vennootschapstarief te heffen over de eerste 750.000 gulden winst. Verder stelt Kok voor de zogenoemde gemengde kosten nog voor slechts de helft aftrekbaar te maken. Omdat deze maatregelen pas vanaf volgend jaar geld zullen opbrengen, wil Kok dat voor dit jaar speciale maatregelen worden getroffen die de tegenvaller over 1990 compenseren.

Minister Andriessen van economische zaken verzet zich tegen elke vorm van compensatie, zolang hij met minister Kok van mening verschilt over de hoogte van het bedrag. Kok gaat uit van een totale tegenvaller de komende jaren van 3,2 miljard gulden. Andriessen komt uit op een bedrag van zo'n 1,5 miljard gulden.

In april is in het kabinet de afspraak gemaakt dat het bedrijfsleven vanaf 1 januari 1990 elke tegenvaller in de WIR moet terugbetalen. Die afspraak blijkt door de twee ministers verschillend te worden uitgelegd. Volgens het ministerie van financien schuift Andriessen door zijn opstelling een deel van de tegenvaller alsnog af op de begrotingen van andere collega's.

Andriessen voelt ook niet voor de manier waarop Kok de WIR-tegenvaller wil compenseren. Andriessen denkt zelf aan een bijdrage van werkgevers aan de WW-premie. Daarnaast wil de minister van economische zaken afzien van de milieu-subsidie waarop bedrijven recht zouden krijgen door het wetsvoorstel van de PvdA-Kamerleden Vermeend en Melkert.

Het kabinet vergaderde vandaag voor de eerste keer over de Voorjaarsnota van Kok, waarin de minister van financien verslag doet van de lopende begroting.

Pag.14: Vervolg Om de al eerder bekend geworden WIR-tegenvaller te compenseren stelt Kok twee maatregelen voor. Hij wil zakendiners en andere zogenoemde gemengde kosten nog maar voor de helft aftrekbaar maken. Nu kan het bedrijfsleven dergelijke kosten voor driekwart aftrekken. Daarnaast stelt Kok voor het hoge vennootschapstarief te heffen over de eerste 750.000 gulden winst. Het 40-procentstarief geldt nu voor de eerste 250.000 gulden. Over de overige winst wordt 35 procent geheven.

Deze lastenverzwaring voor het bedrijfsleven levert jaarlijks ongeveer 525 miljoen gulden op voor de schatkist. Omdat het al een eind in 1990 is, zullen de maatregelen dit jaar niet veel meer opbrengen. Een groot deel van WIR-tegenvaller slaat echter wel in 1990 neer. Kok legt dit probleem vandaag voor aan zijn collega's in de ministerraad. Hij wil nog voor dit jaar maatregelen treffen.