Havo-Fries: slechts een examinandus

ROTTERDAM, 18 mei - Van de 220.000 scholieren in het voortgezet onderwijs die dit jaar meedoen aan de eindexamens boog zich gisteren eentje over het HAVO-examen Fries. Jolan Wust uit Grouw had op haar scholengemeenschap in Leeuwarden twee jaar als enige HAVO-scholiere Friese lessen gevolgd, nu mocht ze ook solo het examen maken.

De 18-jarige kreeg daar geen apart lokaal voor. Ze moest haar werk doen tussen de HAVO-kandidaten Economie. Terwijl die puzzelden met de vraag wat de Nederlandsche Bank nu ook weer precies doet, worstelde zij zich door een tekst van de Friese schrijver Willem Verf, auteur van onder meer 'Tiid fan libjen' (Tijd van leven) en 'In delgeande tiid' (Neergaande tijd). Net als de anderen kreeg ook de kandidate Fries haar kladpapier en opgaven pas een uur na het examen terug - om het doorsluizen ervan naar de Nederlandse Antillen te voorkomen.

Het examen viel niet mee. Van huis uit spreekt ze geen Fries, vertelt de in Leeuwarden geboren Jolan, die verder Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis in haar examenpakket heeft. De scholiere hoopt dat het Fries haar in haar latere loopbaan van pas zal komen. 'Het is altijd handig voor een baan bij de gemeente of de overheid in Friesland.' In het VWO zijn dit jaar geen kandidaten voor het examen Fries, in het MAVO een handjevol. Woensdag treedt Jolan Wust opnieuw in haar eentje aan, voor het tweede deel van het HAVO-examen Fries, een opstel. 'Ik denk dat het wel lukt', zegt ze, 'als ik maar oppas voor hollandismen.'