Girobetaalkaart

ROTTERDAM, - De Postbank verhoogt met ingang van 1 juni het garantiebedrag van de girobetaalkaart van fl.200 naar fl.300.