EG trekt weer aan kortste eind in geschil met Japan

GENEVE, 18 mei - Opnieuw heeft de EG aan het kortste eind getrokken in een geschil met Japan over wraakacties tegen dumpen van elektronica. Een panel van lidstaten van de GATT, de Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel, oordeelde de maatregelen van de EG illegaal. De GATT-raad, die negen keer per jaar bijeenkomt, heeft deze op 3 april gedane uitspraak deze week bekrachtigd. De EG trad op tegen het dumpen van elektronica-onderdelen op de Europese markt door Japan, het zogenoemde 'schroevendraaien'. Uit Japan ingevoerde onderdelen van schrijfmachines - de merken Canon, Kyushu Matsushita, Silver Reed en Sharp - worden in Europese assemblagefabrieken in elkaar gezet. Deze praktijk stelt Japan in staat GATT-regels te omzeilen.

De EG legde zich niet voetstoots bij de uitspraak neer. Brussel wil het overleg over deze principe-kwestie binnen de Uruguay-ronde afwachten voordat bestaande wetgeving wordt bijgesteld. Anders gezegd: Brussel trekt zich voorlopig weinig van de GATT-uitspraak aan. De EG bepaalt dat ten minste veertig procent van in Europa vervaardigde produkten uit lokale onderdelen moet bestaan. Japan vindt dit onredelijk en aanvaardt een aandeel van ten hoogste twintig procent. Met enig cijfermateriaal wilde EG-vertegenwoordiger Tran van Thinh aantonen dat van twaalf onderzochte Japanse produkten die in Europa worden geassembleerd 60 tot 90 procent bestaat uit Japanse onderdelen. Japan ontduikt hiermee antidumping-heffingen die oplopen van tien tot dertig procent van de waarde van het eindprodukt.