Draka

Draka Holding, producente van kabels voor de elektrotechnische installatie, wil binnen een jaar notering van haar aandelen aan de Amsterdamse effectenbeurs aanvragen. De nettowinst is vorig jaar met 72 procent toegenomen van fl.21,8 miljoen tot fl.37,5 miljoen, of per aandeel van fl.1,45 tot fl.2,50, bij een stijging van de omzet met 67 procent van fl.325 miljoen tot fl.542,8 miljoen. Aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen van fl.0,43 tot fl.0,65. Voor 1990 sluit Draka onder de huidige omstandigheden een verdere stijging van het resultaat niet uit.

De meerderheid van de aandelen Draka (68 procent) is sedert 1985 in handen van twee verstrekkers van durfkapitaal, Parcom (samenwerking tussen NIB, Nationale Nederlanden, Amev, PGGM en NMB Postbank) en Flint Beheer. Eind 1989 was fl.15 miljoen geplaatst. De directie houdt twee procent, terwijl het personeel en een aantal financiele instellingen ieder vijf procent in eigendom hebben.

Draka is in 1910 opgericht onder de naam Hollandsche Draad- en Kabelfabrieken. In 1957 veranderde de naam in Draka Kabel en kwam de groep onder het Philips-dak. In 1986 werd het bedrijf verzelfstandigd en onder de naam Draka Holding voortgezet.