City positief nu toetreding EMS dichterbij lijkt

ROTTERDAM, 18 mei - Groot-Brittannie staat op het punt toe treden tot het Europees Monetaire Stelsel (EMS). Dat is de conclusie in Britse financiele kringen als gevolg van verschillende uitlatingen in de afgelopen dagen van John Major, de Britse minister van financien. Deze suggereren dat Groot-Brittannie aanmerkelijk positiever is komen te staan tegenover het EMS dan tot nu toe het geval is. De financiele markten in Londen reageerden onmiddellijk positief op het vooruitzicht van Britse deelname aan het Europese stelsel van vaste wisselkoersen. De aandelenkoersen op de Londense beurs stegen gisteren 2,8 procent, de grootste toeneming op een dag sinds november 1987. 'Ik weet zeker dat wij gunstige gevolgen zullen ondervinden van toetreding tot het EMS', zei de minister gisteren op een bijeenkomst van Britse werkgevers, 'en wij zullen zeker toetreden als aan onze voorwaarden is tegemoetgekomen.'

Eerder deze week verklaarde Major in een vraaggesprek dat Groot-Brittannie het voornemen heeft toe te treden. Major kon zich desgevraagd een Britse munt voorstellen met een ecu-notering aan de ene kant en een pond-nominatie aan de andere. De uitspraken van Major waren zo ondubbelzinnig Europees getint dat commentatoren veronderstelden dat hij de goedkeuring van premier Thatcher heeft voor de nieuwe pro-Europa houding. Het EMS is niet bijster populair bij de Britse premier. Thatcher heeft steeds gezegd in principe wel te willen toetreden, maar niet zolang de inflatie in Groot-Brittannie nog hoog is. De inflatie bedraagt 9,4 procent op jaarbasis.

Handelaren op de financiele markten in Londen bleken uiterst gevoelig te zijn voor geruchten over mogelijke toetreding tot het EMS. De verwachting is dat de koers van het het pond zal profiteren van toetreding tot het EMS en dat daarmee de basis gelegd zou kunnen worden voor een daling van de rente.

De financiele markt was dermate onder de indruk van Majors uitlatingen dat de eerste stijging in de werkloosheidscijfers in meer dan vier jaar - doorgaans een gebeurtenis die aanzet tot pessimisme en dus verkooporders - werd genegeerd. Gisteren werd bekend dat de werkloosheid in april is gestegen met 1.200 mensen. De koersindex van de honderd belangrijkste aandelen, de FT-SE 100, sloot gisteren 63 punten hoger dan de dag ervoor op het niveau van 2.284. De handelaren waren overrompeld door de plotselinge vraag naar aandelen. Op de effectenbeurs ging het gerucht dat een market maker 1 miljoen pond, 3,4 miljoen gulden, zou hebben verloren omdat hij te weinig aandelen in voorraad had om aan de vraag te kunnen voldoen. Commissionairs beschuldigden andere market makers ervan dat ze onder hun verplichting om een markt te onderhouden uit probeerden te komen door de telefoon niet meer op te nemen om zo de orders te negeren.