BVD betaalt informanten in vredesbeweging bij acties

DEN HAAG, 18 mei - Ook in de vredesbeweging betaalt de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) informanten om inlichtingen te verzamelen bij een vermoeden van gewelddadige acties. 'De vredesbeweging als zodanig' wordt door de BVD niet in de gaten gehouden.

Dit zei minister Dales (binnenlandse zaken) gisteren tijdens een interpellatie in de Tweede Kamer die was aangevraagd door W. Willems (Groen Links). Het Tweede Kamerlid stelde zijn vragen naar aanleiding van een uitzending van de VPRO-radio een week geleden, waarin een man beweerde door de BVD te zijn aangezet het voortouw te nemen bij gewelddadige acties van de vredesbeweging en een actiegroep van uitkeringsgerechtigden. Dales gaf toe dat de man, H. D., informant is geweest van de inlichtingendienst van de politie in Nijmegen. In maart van dit jaar heeft H. D. vernielingen aangericht op het terrein van de Lunetten-kazerne in Den Bosch maar volgens de minister liet hij zich hierbij 'meeslepen' en handelde H. D. 'tegen de geldende instructies' van de BVD in. H. D. zou zich er ook van bewust zijn geweest dat hij 'te ver was gegaan', zo heeft hij volgens Dales aan zijn contactpersoon laten weten.

Dales heeft afgelopen woensdag over de activiteiten van H. D. specifieke bijzonderheden verteld aan de altijd achter gesloten deuren vergaderende Vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Volgens voorzitter Brinkman (CDA) van deze commissie is gebleken dat de BVD 'geen inbreuken heeft gepleegd' op toezeggingen van voorgangers van Dales, dat de inlichtingendiensten niet infiltreren in de vredesbeweging.

Volgens Dales moeten informanten van de BVD zich altijd conformeren aan het gedrag van de groep waarbinnen ze opereren maar moeten ze zich zien te onttrekken aan het plegen van strafbare feiten. H. D. herhaalde vanochtend voor de radio de bewering dat hij door zijn contactpersoon gestimuleerd was geweld te plegen.