Aegon

De nettowinst van de verzekeringmaatschappij Aegon is in het eerste kwartaal bijna 14 procent gestegen - ondanks de stormschade in de eerste maanden van het jaar. De nettowinst ging van fl.103 miljoen over de eerste drie maanden van 1989 naar fl.117 miljoen in die periode van dit jaar. Per gewoon aandeel verbeterde de winst 1,5 procent van fl.2,71 tot fl.2,75. Aegon herhaalt haar verwachting dat de winst dit jaar een belangrijke stijging zal ondergaan. De stormschade van de eerste maanden van het jaar heeft 'onmiskenbaar invloed' gehad op de resultaten. De brutoschadelast bedroeg fl.190 miljoen, waarvan fl.142 miljoen voor rekening van de herverzekering kwam en de schade voor eigen rekening fl.48 miljoen bedroeg. Aan de voorziening die voor het opvangen van dit soort uitzonderlijke lasten is bestemd, werd fl.19 miljoen onttrokken en verder werd fl.29 miljoen ten laste van de resultaten gebracht.