Viba

Viba, handel in onder meer machinegereedschappen en meetapparatuur, heeft vorig jaar het resultaat na belastingen zien stijgen van fl.2 miljoen tot fl.2,3 miljoen. De orderontvangst nam met 11 procent toe tot fl.45,2 miljoen. Door het wegvallen van een vertegenwoordiging wordt voor dit jaar rekening gehouden met een geringe daling van de resultaten.