Van Amelsvoort hield exacte cijfers achter; Kamer bewust nietingelicht over fiscus

DEN HAAG, 17 mei - Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) heeft in januari de Tweede Kamer bewust niet geinformeerd over acute financiele tekorten in de automatisering bij de Belastingdienst. De bewindsman vond het naar eigen zeggen 'te vroeg' om de Kamer op de hoogte te stellen van tekorten van 59 miljoen gulden in 1990 en 96 miljoen gulden in 1991. De coalitiepartijen PvdA en CDA alsmede D66 hebben zware kritiek op de handelwijze van de staatssecretaris en willen hem volgende week aan de tand voelen. Volgens hen is de relatie tussen parlement en regering in het geding. 'Ik heb in de Kamer de noodzaak van de financiering van verdere automatisering aangegeven. Uit eigen beweging heb ik geen exacte cijfers gegeven. De Kamer heeft daar ook niet naar gevraagd', zegt Van Amelsvoort vandaag in een vraaggesprek met deze krant. 'Dergelijke ambtelijke cijfers behoren eerst met de bijzondere commissie (overlegorgaan van de Belastingdienst en bonden), de directeur Rijksbegroting, de ministerraad, kortom allerlei niveaus, te worden besproken. Ik kan niet zomaar even het begrotingsoverleg onder druk zetten door cijfers te geven aan de Kamer.'

Volgens Van Amelsvoort hoorde hij meteen na zijn aantreden in november vorig jaar van de 'dreigende wolken'. 'Ik snapte toen uit mezelf wel dat dit belastingtegenvallers tot gevolg kon hebben.' Het Kamerlid Vermeend (PvdA), dat tijdens de begrotingsbehandeling in januari in de Kamer uitvoerig vragen stelde over de problemen, zegt in een reactie: 'In een beleidsdebat moet de Kamer optimaal worden geinformeerd. Dat raakt rechtstreeks de controlefunctie van het parlement. Als de staatssecretaris zelf beleidsconclusies heeft getrokken zoals over de acute problemen in 1990 en 1991, ligt het voor de hand dat hij die informatie verstrekt.' CDA'er Reitsma meent dat de kwestie door de uitlatingen van Van Amelsvoort 'nog onduidelijker' wordt. 'De staatssecretaris moet maar eens uitleggen wat hij bedoelde toen hij deze week op schriftelijke vragen antwoordde slechts globaal op de hoogte te zijn geweest van de problematiek.' Volgens ambtelijke ramingen moet er tussen 1990 en 1996 in totaal 785 miljoen gulden worden geinvesteerd in automatisering om te voorkomen dat de belastingopbrengsten binnen enkele jaren met een miljard gulden per jaar zullen teruglopen.

Pag.13: Vraaggesprek

    • Hans Buddingh'
    • Robert van Deroer