Regeerakkoord derde kabinet-Liberia rond

WILLEMSTAD, 17 mei - Het nieuwe Antilliaanse kabinet dat de volgende week zal worden geinstalleerd, wil via belastingverhoging de druk op de overheidsbegroting verlichten. Binnen twee jaar moet er duidelijkheid bestaan over de staatkundige toekomst van de vijf eilanden van de Antillen. Dit blijkt uit het regeerakkoord voor het derde kabinet-Liberia, dat gisteravond in Willemstad is ondertekend door vertegenwoordigers van zeven politieke partijen van de vijf eilanden. Het nieuwe kabinet zal zijn samengesteld uit negen ministers: Liberia's PNP met vijf (premierschap, justitie, onderwijs, financien, handel en de post in Den Haag), de Curacaose FOL/SI met twee (sociale zaken en volksgezondheid), UPB van Bonaire (ontwikkelingssamenwerking) en DP-St Maarten (verkeer en vervoer en vice-premierschap) elk een.

De oppositie bestaat straks uit vier partijen: MAN van ex-premier Don Martina, de DP en Nos Patria van Curacao en de SPA van St. Maarten.

De formatieopdracht ging uit van een kabinet met ten minste twee-derde steun in de Staten, maar zoals het er nu uitziet zal de steun zelfs groter zijn.

De partijen op Saba en St. Eustatius hebben ingestemd met de benoeming van een staatssecretaris, die vooral de belangen van deze twee eilanden moet behartigen.

Mevrouw Liberia zei dat de invulling van de ministersposten nog niet geheel rond is. Zij denkt dat het nieuwe kabinet begin volgende week zal aanzitten. Inmiddels heeft zij wel al de gouverneur laten weten de formatieopdracht te aanvaarden.

De partijen zijn overeengekomen dat binnen twee jaar duidelijkheid moet bestaan over de politieke toekomst van de eilanden. Dat houdt in dat er een consultatief referendum moet worden gehouden op alle vijf eilanden en een Ronde Tafel Conferentie ter afronding van het proces. De afgevaardigden van de eilanden en Nederland zijn gesprekspartners op zo'n conferentie. Volgens Liberia is hiermee geenszins het plan van de minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse zaken) van tafel geveegd.

Partijen onderschrijven de noodzaak door te gaan op de ingeslagen weg voor sanering van de financiele situatie van de overheden. Hiervoor heeft de formateur tevens overleg gevoerd met de eilandsbesturen. Aangezien de overheidsuitgaven zullen stijgen, mede als gevolg van gelijktrekking van salarissen voor gehuwden en ongehuwden en voor mannen en vrouwen wordt overwogen de belastingen te verhogen.