Rabo en Robeco samen in beleggen

AMSTERDAM, 17 mei - De Rabobank en de Robeco Groep gaan samenwerken op het gebied van beleggingsfondsen. Zij hebben dat gisteren bekendgemaakt.

De bank zal de distributie van beleggingsfondsen inbrengen via zijn netwerk van 2200 kantoren in Nederland, terwijl Robeco de kennis op het gebied van beleggen bijdraagt. De Rabobank zal naast haar spaarrekeningen in het vervolg uitsluitend de Robeco-beleggingsfondsen voeren. Robeco zal op zijn beurt geen distributie-overeenkomsten sluiten met andere Nederlandse instellingen.

In een gezamenlijke toelichting op de plannen onderstreepten drs. H. H. F. Wijffels en dr. P. Korteweg, de voorzitters van de raden van bestuur van de Rabobank en de Robeco Groep, dat het een samenwerking en geen fusie betreft. 'Wij zijn geen fuseerbare diersoorten, daar zou iets heel merkwaardigs uitkomen', aldus Korteweg. Bovendien zou het cooperatieve karakter van de Rabobank en Robeco een fusie in de weg staan.

Over de precieze vorm waarin de samenwerking wordt gegoten moeten nog verder worden overlegd. Wel is al duidelijk dat de bestaande Rabo-beleggingsfondsen, met een totale waarde van 1,2 miljard gulden, worden ingebracht in de Robeco-fondsen of onder de naam van Robeco worden voortgezet. De Robeco-groep beheert een totaal vermogen van 45 miljard gulden en is daarmee de grootste onafhankelijke beleggingsgroep buiten de Verenigde Staten.

Pag.13: Vervolg Wijffels en Korteweg toonden zich beiden zeer enthousiast over de voorgenomen samenwerking tussen de Rabobank en de Robeco. 'We zijn een nagenoeg natuurlijke match', aldus Robeco-voorzitter Kortweg, 'We zijn beide tot op het bot cooperaties en begrijpen elkaar.' Rabo-voorzitter Wijffels: 'We kunnen nu een aanzienlijke versterking van de dienstverlening op beleggingsgebied bereiken dan op eigen kracht mogelijk is'. Of de samenwerkingsverbanden zullen worden opgezet met gesloten beurzen of dat een van de partijen nog iets aan de ander moet betalen, werd gisteren niet duidelijk. 'We moeten dat nog uitzoeken', aldus Korteweg. Beide toplieden onderstreepten dat de feitelijke inbreng in de joint ventures voornamelijk bestaat uit wederzijdse dienstverlening. 'Er zijn slechts bescheiden bedragen mee gemoeid', aldus Wijffels. Van de zijde van Rabo zijn tussen de 100 en de 150 mensen bij de samenwerking betrokken, terwijl Robeco ongeveer 50 mensen inbrengt.

Korteweg en Wijffels toonden zich gisteren 'optimistisch' over het bedrag aan extra beleggingsgelden dat beide instellingen door de samenwerking kunnen aantrekken. Hoewel een precies bedrag niet te geven is, moet er toch 'in miljarden guldens omzet' worden gedacht, aldus Kortweg.