Premier DDR twijfelt aan snelle verkiezingen

STRAATSBURG, 17 mei - DDR-premier Lothar de Maiziere heeft vanmorgen in Straatsburg een duidelijk signaal gegeven dat hij verkiezingen voor een verenigd Duits parlement op 2 december van dit jaar vrijwel uitgesloten acht. De regeringscoalitie in Bonn is voorstander van snelle verkiezingen voor heel Duitsland. De Maiziere zei dat aan nog zeer veel voorwaarden moet worden voldaan, voordat aan verkiezingen op zo'n vroeg tijdstip kan worden gedacht. Eerst moeten de oude deelstaten in het DDR-gebied in ere zijn hersteld, voordat een mogelijkheid bestaat over te gaan tot een gemeenschappelijk parlement met de deelstaten van de Bondsrepubliek.

De Maiziere zei dit vanochtend op een persconferentie in het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg. Eerder verklaarde hij tegenover leden van het Europees parlement dat de uiteindelijke beslissing aan de Oostduitse Volkskammer is. De Maiziere was gisteren en vandaag op bezoek in Straatsburg op uitnodiging van het parlement.

Bondskanselier Helmut Kohl hield gisteren in het parlement een redevoering. Zowel Kohl als De Maiziere legde er sterk de nadruk op dat het Duitse eenwordingsproces geheel parallel moet lopen met het Europese eenwordingsproces en daar een integraal onderdeel van moet zijn.

De Westduitse regering heeft zich de laatste dagen steeds sterker op het standpunt gesteld dat al op 2 december dit jaar verkiezingen in het gehele Duitse gebied moeten worden gehouden en dat er niet alleen maar, zoals op dit moment is voorzien, verkiezingen alleen in de Bondsrepubliek moeten plaatsvinden. In oppositiekringen in de Bondsrepubliek verzet men zich niet definitief tegen dit plan, maar heeft men evenals in de DDR toch nog wel ernstige bedenkingen.

Bondskanselier Kohl riep de zakenlieden in de landen van de Europese Gemeenschap op te investeren in de DDR. 'Iedere steun voor de Oostduitse overgang naar een sociale markteconomie is een investering in de potentiele groei van West-Duitsland en van de Europese Gemeenschap als geheel.'

De Westduitse bondskanselier zal de Amerikaanse president Bush vandaag op de hoogte brengen van verloop van het Duitse eenwordingsproces. Bush zal Kohl op de hoogte stellen van de resultaten van het bezoek van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, aan Moskou.