OOST-BERLIJN - Roemeense vluchtelingen in de rij ...

OOST-BERLIJN - Roemeense vluchtelingen in de rij voor kledingverstrekking, in de barakken die de Oostduitse regering hun ter beschikking heeft gesteld. Sinds enkele weken stromen honderden Roemeense staatsburgers Oost-Berlijn binnen, voor een deel zigeuners. Zij laten zich niet allen als vluchteling registeren, en brengen soms de nacht door in stations. Registratie zal binnenkort verplicht worden gesteld. (Foto Reuter)