Milde resolutie over Israel op zitting van WHO

GENEVE, 17 mei - Met 105 stemmen voor en twee tegen, van de VS en Israel, heeft de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, vanmorgen een resolutie aanvaard waarin de 'verslechterende gezondheidstoestand van de Arabische bevolking' in door Israel bezet gebied wordt veroordeeld.

Opvallend genoeg haalden door Libie en Algerije aangedragen amendementen het niet: beide staten wilden een verwijzing in de tekst naar Palestina, om zo indirect de waarnemersstatus van de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, tot die van volledig lidmaat op te vijzelen.

Ook een amendement over erkenning voor de Palestijnse Rode Halve Maan bleef onopgenomen, terwijl in de resolutie evenmin wordt verwezen, zoals was verwacht, naar joodse Sovjet-immigranten die zich in bezet gebied vestigen. Voor Libie was dit aanleiding zich als mede-indiener terug te trekken. De Sovjet-Unie had als voorwaarde voor instemming met de resolutie gesteld dat Israel de verruimde uitreismogelijkheden voor Sovjet-joden niet gebruikt om 'de demografische situatie in de bezette gebieden' te wijzigen.

Hiermee is de politieke angel, die de Assemblee, de jaarvergadering van de WHO, dreigde te overheersen, uit het debat verdwenen.