Media-opleiding uit VS naar Maastricht

MAASTRICHT, 17 mei - Het Emerson College uit Boston, gespecialiseerd in het opleiden van communicatiedeskundigen, gaat een European Institute for International Communication vestigen in Maastricht. Voor 17.500 gulden per jaar kunnen Europese studenten er opleidingen volgen in de journalistiek, public relations, film, radio- en TV-presentatie of massacommunicatie. De eerste honderd studenten beginnen volgend jaar aan hun drie- of vierjarige opleiding. Op grond van een marktonderzoek worden vanaf 1993 jaarlijks 375 studenten verwacht. Emerson College heeft al een vestiging in het Noordlimburgse kasteel Well, waar Amerikaanse studenten 's zomers cursussen over Europa volgen. Gemeente en provincie dragen in de beginjaren elk 3,5 ton bij in de huisvestingslasten. De universiteit en het HBO-kunstvakonderwijs stellen tegen vergoeding voorzieningen ter beschikking.