Kwartaalwinst Shell 36 procent lager

DEN HAAG, 17 mei - De nettowinst van de Koninklijke/ Shell Groep is in het eerste kwartaal van dit jaar 36 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is vanmorgen op de aandeelhoudersvergadering van de Koninklijke bekendgemaakt.

Het nettoresultaat per aandeel Koninklijke Olie is gedaald van fl.5,50 in het eerste kwartaal 1989 tot fl.3,03 in dezelfde periode van dit jaar.

In het resultaat over het eerste kwartaal van 1989 was een bate begrepen van 244 miljoen pond uit de verkoop van onroerend goed. Wordt deze bate niet meegerekend dan is de daling van het resultaat vier procent.

Over het gehele jaar 1989 steeg het nettoresultaat van de Groep nog met 34 procent. De nettowinst van de gezamenlijke Shell-maatschappijen was in het eerste kwartaal 816 miljoen Britse pond (fl.2,7 miljard) tegen 1281 miljoen pond (fl.4,1 miljard) de eerste drie maanden van 1989. Op basis van de geschatte actuele aankoopposten van de verkopen, waarbij het effect van voorraadwinsten of -verliezen na belastingen buiten beschouwing wordt gelaten, was het resultaat over het eerste kwartaal 826 miljoen pond, een daling met 25 procent ten opzichte van de 1.106 miljoen pond in 1989.

In de sector opsporing en winning van olie en gasprodukten was het resultaat over het eerste kwartaal 508 miljoen pond, een stijging met meer dan 70 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 1989. In de sector verwerking, zeetransport en verkopen was het resultaat belangrijk lager: 290 miljoen vergeleken met 341 miljoen pond in het eerste kwartaal van 1989. Ook in de sector chemie werd een daling geboekt, tot 159 miljoen pond in het eerste kwartaal van 1990 tegen 362 miljoen pond in het eerste kwartaal van 1989. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van belangrijk lagere prijzen van basischemicalien. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 1989 werd echter een lichte verbetering in de chemie geboekt.

President-directeur ir. L. C. van Wachem zei vanmorgen dat zijn directie optimistisch blijft ten aanzien van de vooruitzichten op langere termijn. 'Wij blijven een hoog investeringsniveau handhaven om toekomstige groei zeker te stellen. Voor 1990 verwachten wij een verdere toename van de investeringen en opsporingskosten tot 7,3 miljard pond.' Op de aandeelhoudersvergadering sprak vandaag Bheki Nkwanyana, werknemer van Shell Oil in Zuid-Afrika en vertegenwoordiger van de vakbond voor werknemers in de chemie. Hij kritiseerde het beleid van Shell en vroeg waarom het bedrijf zijn eigen personeelsbezetting vermindert en deze werknemers vervangt door lager betaalde contractanten. Verder vroeg hij president-directeur Van Wachem waarom Shell Zuid-Afrika weigert met de vakbond te praten over pensioenen en verbetering van woonomstandigheden voor de ex-werknemers. Nkwanyana waarschuwde voor de desinvesteringspolitiek van bedrijven in Zuid-Afrika die zogenaamd te maken heeft met verzet tegen de apartheid. Hij noemde dit verschijnsel camouflage, want de produkten van Coca-Cola en General Motors die hun investeringen hebben verminderd in Zuid-Afrika, zijn nog steeds te koop.