Kobayashi-san

Dames en heren, dit was een prachtig postuum eerbetoon aan Vincent van Gogh. Honderdzestig miljoen gulden voor dokter Gachet, en niemand is een oor aangenaaid. Als extraatje heeft de directie van Christie's nu een quiz voor alle bieders.

De prijs is een reproductie op kunstdrukpapier van een ets van Rembrandt: Jezus jaagt de woekeraars uit de tempel. Rembrandt is weliswaar geen Vincent, maar hij draait aardig mee in de tweede divisie.

Maar nu de vraag. Die is: Hoe hoog is het jaarlijkse aankoopbudget van alle Nederlandse Rijksmusea bij elkaar? Meneer Kobayashi op de eerste rij opent met... honderdzeventig miljoen. No Sir, u hebt de Van Gogh al voor honderdzestig, het hoeft niet meer. Wie lager? Mevrouw daar zegt honderd miljoen. Kom, nu even serieus. Achterin negentig, daar tachtig, zeventig, zestig miljoen. Meneer met bril, biedt u of krabt u? Veertig, dertig. Kom dames en heren, u kent de Hollanders toch? Twintig miljoen, nog veel te hoog. Meneer zegt tien. Nee mevrouw met dat rode haar, u mag niet bieden, u weet het want u bent minister.

Acht miljoen, zes, vier, opgepast, die dame op de eerste rij zegt drieeneenhalf miljoen? Mevrouw, u hebt gewonnen. Zo is het, 3.5 miljoen gulden per jaar, dat mogen de rijksmusea zo maar met elkaar uitgeven. Pas maar op, Kobayashi-san! WW

    • in de Marge