Joodse graven beter in het oog gehouden

ROTTERDAM, 17 mei - De joodse gemeenschap in Nederland geeft op dit moment 'extra aandacht' aan de bewaking van joodse begraafplaatsen. Recente antisemitische incidenten in Frankrijk vormen hiertoe de aanleiding.

J. Sanders, secretaris van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap, heeft dit vanochtend gezegd. Over de aard van eventuele maatregelen wil hij 'in het belang van de zaak' geen nadere mededelingen doen.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie meldt desgevraagd dat de overheid geen extra maatregelen heeft genomen en dat eventuele bewaking plaatselijk is geregeld. R. M. Nafthaniel van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) noemt eerdere persberichten over de extra bewaking 'onbegrijpelijk sensationeel'.

'Het CIDI krijgt jaarlijks ongeveer tachtig klachten binnen over antisemitische incidenten, maar van een toename daarvan is ons niets bekend', aldus Nafthaniel. Hij voegt daar aan toe dat het laatste hem bekende geval van schennis van joodse graven in Nederland speelde in maart 1988. De afgelopen zes jaar zouden er volgens hem vijf van dat soort incidenten zijn geweest. 'Altijd als zich iets voordoet, bijvoorbeeld een bomaanslag, is er natuurlijk wat extra aandacht voor de begraafplaatsen en dergelijke, dat is niets bijzonders.' Ook bij de Anne Frank Stichting zegt men niets te merken van oplevend antisemitisme in Nederland.