Invoering van NBW vereist meer rechters

DEN HAAG, 17 mei - De invoering van de boeken 3, 5 en 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zou bij de rechtbanken tot een uitbreiding met acht formatieplaatsen moeten leiden. Die conclusie trekt de commissie-Van Schendel die op last van het ministerie van justitie bekijkt wat de consequenties van invoering van het NBW zijn voor de rechterlijke macht.

De geraamde lastenverzwaring is veel geringer dan de sombere voorspellingen die vorig jaar onder andere door een aantal hoogleraren burgerlijk recht werden gedaan. Zij menen dat de nieuwe wettelijke regels op het gebied van het vermogensrecht de samenleving vele miljarden guldens gaat kosten doordat contracten moeten worden gewijzigd en procedures worden begonnen om de strekking van wettelijke bepalingen door de rechter te laten afbakenen.

De commissie van leden van de rechterlijke macht en ambtenaren verwacht dat het aantal zaken voor de rechtbanken jaarlijks met gemiddeld 700 zal toenemen. Dat betekent een verzwaring van de werklast met 6.500 uren. Doordat de behandeling van zaken zwaarder wordt, stijgt de werklast met nog eens 3.250 uur. De commissie zal nog vier rapporten uitbrengen. Aan de orde komen nog de werklast voor de rechtbanken in verband met het overgangsrecht, de werklast voor kantongerechten, de presidenten van de rechtbank, de gerechtshoven en het gerechtelijk ondersteunend apparaat.