Ginjaar acht zich voor crisis VVD niet verantwoordelijk

DEN HAAG, 17 mei - Partijvoorzitter Ginjaar van de VVD acht zich niet verantwoordelijk voor de crisis waarin de partij zich bevindt. Hij zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant aan de vooravond van de algemene ledenvergadering van de VVD in Zwolle. Tijdens deze vergadering zal het functioneren van Ginjaar uitvoerig aan de orde komen. Een motie van afkeuring over het gevoerde beleid krijgt steeds meer bijval van partijafdelingen.

Ginjaar beklemtoont in het vraaggesprek dat, als er al sprake is van verantwoordelijkheden, het hele hoofdbestuur verantwoordelijk is en niet alleen de voorzitter. Volgens hem is het beleid van het hoofdbestuur van de VVD het laatste jaar nauwelijks in het geding geweest. Ginjaar: 'Is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor politieke beleidsvoornemens van bewindslieden in het kabinet, voor politieke uitspraken van de fractie? Nee, je bent adviseur. Als je als adviseur volledig verantwoordelijk wordt gesteld kun je niet functioneren.' Ginjaar ontkent dat de partijtop fractievoorzitter Voorhoeve eind vorige maand heeft gedwongen om af te treden. 'Het hoofdbestuur heeft de positie van de fractievoorzitter niet ter discussie gesteld. Dat is een afschuwelijk misverstand', aldus Ginjaar. Als Voorhoeve na het gesprek met het hoofdbestuur over zijn functioneren had besloten aan te blijven was 'wat ons betreft de zaak gesloten geweest', zegt de partijvoorzitter.

Oud VVD-leider Wiegel geeft vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant in bedekte termen te kennen dat hij niet beschikbaar is om bij de volgende verkiezingen lijsttrekker te worden. Hij staat volledig achter de nieuwe fractievoorzitter Bolkestein en zou 'zeer content' zijn als die ook lijsttrekker zou worden.

Pag.3: Vraaggesprek Ginjaar