EPON

De NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland (EPON) heeft de afgelopen vijf jaar voor circa 900 miljoen gulden geinvesteerd in voorzieningen ten behoeve van het milieu en energiebesparing.

De uitstoot van stikstofoxyde (NOx) is hierdoor met 37 procent verminderd en die van zwaveldioxyde (SO2) met 75 procent. De directie van EPON heeft dit bekendgemaakt tijdens een toelichting op het jaarverslag over 1989. EPON boekte in 1989 een winst van 15,1 miljoen gulden. Om de concurrentie met de andere grote stroomproducenten aan te kunnen, verlaagt EPON het zogenoemde Regionaal Basis Tarief in 1990 van 36 gulden naar 31 gulden. Dezelde reductie wordt in de twee daarop volgende jaren toegepast. De verlaging in combinatie met een bevredigend bedrijfsresultaat is volgens EPON mogelijk dank zij meer doelmatigheid.