Eindhoven biedt minima hogere reductieregeling

EINDHOVEN, 17 mei - B en W van Eindhoven maken de reductieregeling voor openbare voorzieningen ten gunste van mensen met een minimuminkomen aantrekkelijker. Minima krijgen voortaan in plaats van een tegemoetkoming van 75 procent van contributies en lidmaatschappen van onder meer sportverenigingen en culturele verenigingen nu 100 procent, met een maximum van 100 gulden per persoon. Bovendien kunnen ze 25 procent van bijkomende kosten, zoals sportkleding, declareren. Voor 55-plussers worden de aansluitkosten voor telefoon betaald en wordt een jaarlijkse tegemoetkoming gegeven van 100 gulden in de kosten van telefoon, krant en openbaar vervoer. B en W van Eindhoven nam dit besluit omdat bleek dat de bestaande regeling te weinig werd gebruikt. Van de 2000 verwachte aanvragen voor reducties kwamen er in 1989 maar 886 binnen. Het ging om mensen, die gemiddeld maar 75 gulden tegemoetkoming kregen. De uitbetaling zal voortaan vooraf geschieden, omdat de meeste minima er moeite mee hadden ze voor te schieten. Wel moeten de aanvragers een betalingsbewijs kunnen overleggen.