Drs. M. B. Engwirda, oud-fractievoorzitter van ...

Drs. M. B. Engwirda, oud-fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer is door de Algemene Rekenkamer aanbevolen als eerste kandidaat voor het lidmaatschap van die Kamer. Engwirda moet de vacature vervullen van H. H. G. Koolen ra, die per 1 oktober 'met vut gaat'. De Rekenkamer heeft een aanbevelingslijst met zes namen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer maakt een voordracht van drie personen op, waarna het nieuwe lid bij Koninklijk besluit wordt benoemd.

De nu 46-jarige Engwirda stelde zich na een lidmaatschap van twaalf jaar vorig jaar niet meer voor de Tweede Kamer herkiesbaar. Engwirda was zijn laatste jaren in de Tweede Kamer onder andere voorzitter van de commissie voor de rijksuitgaven.