Delta Lloyd

De stormen in de eerste twee maanden van dit jaar hebben hun stempel gedrukt op de resultaten in het eerste kwartaal van het verzekeringsbedrijf Delta Lloyd. De nettowinst daalde van fl.48,4 miljoen in het eerste kwartaal van 1988 tot fl.26,7 miljoen in de overeenkomstige periode van dit jaar. De nettowinst per aandeel daalde van fl.19,36 tot fl.10,68. De stormen hebben in totaal tot een negatieve bijdrage aan het resultaat van fl.37 miljoen geleid. In dit bedrag zijn alle effecten van de stormen verwerkt. De omzet in het eerste kwartaal steeg met 3,2 procent van fl.1,12 miljard tot fl.1,16 miljard. In het jaarverslag over 1989 werd de verwachting uitgesproken dat het resultaat over heel 1990 iets lager zou zijn dan dat van 1989. De cijfers over het eerste kwartaal geeft de directie geen aanleiding die verwachting bij te stellen.