Chemisch bedrijf naar Groningen

GRONINGEN, 17 mei - Provinciale Staten van Groningen zijn het eens met de vestiging van het chemische bedrijf Xantar Polycarbonates in Delfzijl. Met uitzondering van de fracties van D66 en CPN gaan alle partijen akkoord met de komst van dit bedrijf. Provinciale Staten drongen er gisteren in een motie bij Gedeputeerde Staten op aan al het mogelijke te doen om de vestiging van Xantar in Delfzijl te bevorderen.

De kwestie Xantar kwam aan de orde tijdens de vergadering van Provinciale Staten naar aanleiding van het besluit van de Waddenvereniging om beroep aan te tekenen tegen het verlenen van een milieu-vergunning aan Xantar. Volgens de Waddenvereniging heeft Xantar weliswaar maatregelen genomen om de afvallozingen sterk te verminderen maar is de uitstoot van de giftige stof dichloormethaan toch nog te hoog. De kwestie leidde eerder deze week tot het aftreden van voorzitter F. G. W. Herngreen van de Waddenvereniging, die zich verzet tegen het beroep dat zijn vereniging heeft aangetekend tegen verlening van vergunningen aan Xantar. Hij meent dat het maatschappelijke belang van de fabriek groter is dan het 'uiterst geringe' milieubelang dat volgens hem is gediend met het verzet tegen de vergunning. In een door de meerderheid van de Staten gesteunde motie staat dat Xantar een produktieproces heeft ontwikkeld dat tot de schoonste in zijn soort kan worden gerekend. Volgens de motie hebben de provincie Groningen en het rijk het maximaal bereikbare resultaat behaald.