'Bedrijven betalen tv-programma's'

ROTTERDAM, 17 mei - Het bedrijfsleven betaalt indirect, via de zelfstandige producenten, jaarlijks zeventig tot honderd miljoen gulden mee aan de produktie van televisieprogramma's van de publieke omroepen. Deze ruwe schatting maakte G. Heijne den Bak, hoofd toezicht van het Commissariaat voor de Media, gisteren tijdens een gesprek met de Vaste Kamercommissie voor welzijn en cultuur. Het commissariaat wil inzage in de boekhouding van de zelfstandige producenten die televisieprogramma's voor de omroepen maken. 'Het gaat om een zwart circuit', zegt Heijne den Bak, 'er dus zijn geen harde cijfers over. Ik ga daarom maar af op wat deskundigen zeggen. Als je je oor te luisteren legt op symposia en congressen en als je het reclamevakblad Adformatie goed leest, dan zie je dat het bedrag op zeventig tot honderd miljoen wordt geraamd.' De publieke omroepen zijn verplicht het commissariaat inzage in hun boeken te geven. Een accountantsbureau dat onlangs in opdracht van het commissariaat een onderzoek deed naar de financiele positie van de omroepen, constateerde dat jaarlijks tussen de 3,6 miljoen en 13 miljoen gulden afkomstig was van derden.

Veel programma's worden echter niet geproduceerd door de omroepen zelf, maar door zelfstandige producenten. Deze bieden de programma's kant en klaar aan. De afspraken van deze producenten met sponsors onttrekken zich veelal aan de waarneming van de omroepen.

De overheid heeft niet het recht de administratie van vrije producenten in te zien. Het commissariaat heeft de minister van WVC vorige maand voorgesteld het inzagerecht van de overheid wettelijk uit te breiden tot de boeken van de onafhankelijke programmamakers.