Andere functie voor Molleman

DEN HAAG, 17 mei - Drs. H. A. A. Molleman geeft zijn functie als directeur Minderhedenbeleid bij het ministerie van binnenlandse zaken op. De woordvoerder van de minister verklaart desgevraagd dat hij wel in dienst blijft van het departement, maar een functie daarbuiten zal aanvaarden. Molleman was van 1976 tot 1979 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Het minderhedenbeleid van Binnenlandse Zaken is sinds de publicatie van het rapport 'Allochtonen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' sterk onder druk komen te staan. De sociale achterstand van minderheden in ons land is ondanks de inspanningen van Binnenlandse Zaken onverminderd hoog gebleven. De WRR concludeerde onder meer dat de vorming van een 'etnisch subproletariaat' dreigde. Ook de operatie Sociale Vernieuwing die het kabinet-Lubbers/Kok in gang heeft gezet verzwakte de positie van de directie minderhedenbeleid. Onder meer subsidies die Binnenlandse Zaken aan minderheden gewend is te besteden dreigen rechtstreeks te worden toegekend aan de gemeenten. De woordvoerder van het departement zegt dat het vertrek van Molleman 'geen enkel gevolg' heeft voor de positie van het minderhedenbeleid bij Binnenlandse Zaken. Molleman is sinds 1979 de gezichtsbepalende topambtenaar geweest voor minderhedenbeleid bij BiZa. Voor zijn politieke loopbaan werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan het sociologisch instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen.