Amro wil meerderheid in Amerikaanse EAB-bank

NEW YORK, 17 mei - De Amro Bank wil eigenaar worden van de al jaren verliesgevende European American Bancorporation (EAB), zo blijkt uit gegevens die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse centrale bank, de Fed.

Al in maart 1989 zei de Amro dat zij het belang van mede-aandeelhouder Deutsche Bank van 23,15 procent wilde toevoegen aan haar eigen belang van 20,03 procent. Maar op 18 april jongstleden schreef de advocaat van de Amro in New York aan de Federal Reserve Bank, onderdeel van het centrale bank-stelsel, dat de Amro haar belang wilde uitbreiden tot 'meer dan 50 procent van de aandelen'.

G. D. Dirks, 'senior executive vice president' van de Amro in Amsterdam en lid van de board of directors van EAB, zei gisteren desgevraagd dat de Amro ook het belang van 23,15 procent van de Belgische Generale Bank wil kopen.

Daarmee zou Amro in totaal 66,33 procent verwerven. De andere aandeelhouders zijn Societe Generale uit Frankrijk (23,15 procent) en Creditanstalt uit Oostenrijk (10,52 procent). De ABN, waarmee de Amro op 26 maart zei te willen fuseren, is op de hoogte van de uitbreidingsplannen van de Amro, maar heeft er geen stem in gehad, aldus Dirks. Een ABN-woordvoerder zei desgevraagd hetzelfde. De onderhandelingen met de Generale Bank werden in september gestaakt en eind februari, begin maart hervat, aldus Dirks.

Het EAB-belang van Amro is een van de knelpunten in de fusie tussen Amro en ABN. Amerikaanse bankwetten staan op dit moment een buitenlandse bank toe om maar een Amerikaanse dochter te hebben, en in een staat domicilie te kiezen. De ABN heeft de veel grotere en in vergelijking succesvollere LaSalle National Corporation in Chicago, en heeft hoofdkwartier in de staat Illinois. Als Amro en ABN samengaan moet de nieuwe combinatie kiezen tussen Illinois of New York. Dirks beaamt dat de regels op dit moment in de weg staan. 'Maar dat was niet anders geweest als we maar 20 procent hadden gehad', voegt hij eraan toe. Bovendien, zegt hij: 'Er wordt nu aan gewerkt'. De Amerikaanse bankwetten zijn voortdurend in verandering. Hoewel op dit moment de federale wet niet toestaat dat een bank in meer dan een staat opereert, kunnen individuele staten daar bij wet een uitzondering op maken. Als Illinois en New York zoiets doen, kan EAB een dochter worden van LaSalle, of omgekeerd.

Volgens onbevestigde geruchten in bankkringen hier hebben de Fed en de bankautoriteiten in de staat Illinois geen bezwaar tegen een dergelijke constructie voor ABN's LaSalle en Amro's EAB. Alleen de staat New York zou bezwaar maken.

ABN en Amro hebben zich voorgenomen om al per 30 juni aanstaande een fusieplan bekend te maken, en willen vantevoren de medewerking van alle toezichthoudende organen in de wereld hebben. Rest de vraag waarom Amro nu eigenlijk zijn belang in EAB wil vergroten, in plaats van zijn verlies te nemen en eruit te stappen. Gevraagd of hij speciale voordelen ziet in het bezit van zowel LaSalle in Chicago als EAB op Long Island (bij New York) antwoordde Dirks ontkennend: 'Ik denk niet dat de clientenkringen wezenlijke contacten hebben'. De reden, zegt Dirks, is dat op deze manier Amro nog iets kan terugverdienen van de verliezen die EAB jarenlang heeft gemaakt. 'Het is de enige weg om verliescompensaties te halen voor leningen aan ontwikkelingslanden.' EAB had in de jaren zeventig en tachtig een aanzienlijke portefeuille met slechte leningen aan Derde-wereldlanden opgebouwd. Ze verkocht een pakket van 884 miljoen dollar in maart 1988 aan haar houdstermaatschappij, Bancorp. Zo kon de 'geschoonde' bank zich concentreren op de regionale zaken, terwijl de jaarlijkse verliezen bij de houdstermaatschappij bleven.

Bancorp heeft nu nog ongeveer 740 miljoen dollar aan Derde-wereldleningen, waarvan de helft in obligaties van de Mexicaanse overheid die de Amerikaanse overheid onder het zogenoemde 'Brady-plan' min of meer garandeert.

Die obligaties wil Amro in Bancorp houden; de overige leningen moeten worden terugverkocht aan de aandeelhouders. Betekent dit dat Amro, als tweederde eigenaar, tweederde van de 370 miljoen dollar leningen in zijn boeken krijgt? Zeker niet, zegt Dirks, maar hij zegt niet hoe de verdeelsleutel dan wel is. Hij zegt dat Amro nog een extra afschrijving zal moeten maken op de EAB-leningen die zij ontvangt, maar dat zijn 'hanteerbare bedragen', aldus Dirks.

Hij wekt de indruk dat de verkoop van de leningen onderdeel is van de transacties waarbij de Generale Bank en Deutsche Bank hun aandeel aan Amro verkopen.

Als de Amro zijn 20-procentsbelang had verkocht, dan had de bank de verliezen daaruit niet mogen aftrekken van zijn winst. De 'deelnemingsvrijstelling' van de Nederlandse fiscus zegt dat geen belasting is verschuldigd op de verkoopwinst op deelnemingen; de keerzijde is dat verliezen niet mogen worden afgetrokken.

Als de plannen van Amro doorgaan zal zij dus meerderheidsaandeelhouder worden van de EAB. De winsten van de dochterbank moeten de eventuele verliezen van de Mexicaanse obligaties in de holding compenseren, hoewel Dirks zegt dat hij dergelijke verliezen niet verwacht.

De dochterbank is de grootste op Long Island, een van de rijkste streken in de Verenigde Staten. De bank (niet de holding) heeft gezonde kapitaalsratio's en maakt sinds de afstoting van de schulden winst. Maar net als andere banken in het Noordoosten heeft ze te kampen met de slechte onroerend-goedmarkt.

EAB heeft 19 procent van zijn portefeuille uitstaan in commercieel onroerend goed. In het vierde kwartaal van vorig jaar reserveerde de bank 23,6 miljoen voor slechte leningen; in het eerste kwartaal van het lopende jaar reserveerde de bank nog eens 94,5 miljoen dollar. De bank zei in zijn kwartaalbericht dat zij verwacht dat de winst de rest van het jaar onder druk zal staan omdat nieuwe reserveringen zullen worden gemaakt. Zij verwacht wel dat de winst positief zal blijven.

In 1988 was de winst van de dochterbank groot genoeg om de verliezen door rente en afschrijvingen op de portefeuille voor leningen aan ontwikkelingslanden van de holding te compenseren. Vorig jaar was het nettoverlies voor de holding ten minste 30 miljoen dollar. Dit jaar dreigt een nog groter verlies: zelfs als de bank dezelfde winst maakt als vorig jaar zal zij door de reservering uitkomen op een verlies van 30 miljoen.

Koopt de Amro EAB om haar later weer te verkopen? Dat is volgens Dirks 'nog te ver weg om een oordeel over te geven'.

Het zal sterk afhangen van de winstgevendheid, zegt hij.

    • Michiel Bicker Caarten