Alders wenst proef met toeslag op produkten die het milieuvervuilen

DEN HAAG, 17 mei - Minister Alders (milieubeheer) wil volgend jaar een proef nemen met toeslagen op een aantal milieuschadelijke produkten. Over de aan te leggen criteria voor deze heffingen is vanmorgen overleg begonnen met het bedrijfsleven. Alders hoopt dat de heffingen regulerend zullen werken.

Het milieubureau van de werkgeversorganisaties VNO en NCW heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen de introductie van de produktheffingen en kan zich in grote lijnen ook verenigen met de 'bijna-eindversie' van het aangescherpte Nationaal milieubeleidsplan van minister Alders (milieubeheer) dat binnenkort zijn beslag in de ministerraad moet krijgen. Volgens directeur J. J.de Graaf van het milieubureau VNO/ NCW komt het aan op de uitwerking van Alders' heffingenplan en moet daarover in het zogeheten 'doelgroepenoverleg' nog uitvoerig moeten worden gesproken. Bij dit overleg zullen ook het Landbouwschap, de elektriciteitsproducenten, de Koninklijke Shell en de metaalwerkgevers worden betrokken. De produkten waarop Alders een heffing wil, zijn wegwerpartikelen, metaalontvettingsmiddelen, verven met organische oplosmiddelen, pvc-verpakkingen, laminaatverpakkingen en gloeilampen.

Op andere artikelen, zoals batterijen, blikjes en aluminium-verpakkingen, wil Alders na overleg met het bedrijfsleven statiegeld leggen. Dat zou in 1991 of 1992 moeten gebeuren. Alders hoopt hiermee het hergebruik van deze artikelen te bevorderen. Daardoor wordt een deel van de energie die nodig is om ze te vervaardigen, bespaard. Overigens wil Alders voorzichtig omgaan met het opleggen van heffingen, omdat deze de lasten voor de burgers verhogen en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven aantasten. Hij geeft daarom de voorkeur aan heffingen in EG-verband. Ook wil hij bekijken of uitkeringsgerechtigden een korting op de milieuheffingen kunnen krijgen.

Alders stelt verder een aantal maatregelen voor om het autoverkeer aan banden te leggen. Wie in een auto van de zaak rijdt, moet 35 in plaats van 20 procent van de cataloguswaarde van het voertuig bij zijn belastbaar inkomen gaan optellen. Daarnaast denkt de bewindsman aan een hogere CO-heffing op grote auto's, die veel brandstof verbruiken. Ook wil hij een verhoging van de accijns op lpg, gecombineerd met een verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor lpg-rijders. Volgens de stichting Natuur en Milieu die op een eerder concept van het NMP-Plus vernietigende kritiek had, heeft minister Alders het plan uiteindelijk sterk ingekort en is het ook iets scherper van opzet geworden.