'Akelige vent'

MIDDELBURG, 17 mei - De schrijvers Adriaan Venema en Hans Warren hebben ruzie. Venema beschuldigt Warren ervan zijn oorlogsdagboeken te hebben vervalst. Warren heeft Venema daarop in de Provinciale Zeeuwse Courant 'een akelige vent' genoemd en dreigt met een kort geding wanneer Venema zijn beschuldiging niet intrekt. Venema heeft inmiddels alweer gemeld daar niet over te peinzen. Het gekrakeel ontstond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg tijdens een Historische Studiedag. In een lezing opende Venema in eerste instantie een aanval op de historicus Gijs van der Ham die kortgeleden het tweede deel van de geschiedschrijving Zeeland 1940-'45 presenteerde. Van der Ham heeft zich in zijn boek gebaseerd op de Geheime Dagboeken van Warren, en dat is, volgens Venema, wetenschappelijk ondeugdelijk materiaal. Vervolgens richtte Venema zijn pijlen op Warren, want die zou zijn oorlogsdagboeken achteraf geschreven hebben. Hij noemt daarvoor een tweetal bewijzen: in zijn gepubliceerde Geheim Dagboek uit 1943 schrijft Warren op 1 maart dat 'duizenden weg moeten voor de Arbeitseinsatz, ook studenten'.

Volgens Venema werden studenten pas later opgeroepen voor de Arbeitseinsatz en moest Warren 'met de helm geboren zijn om dat toen al te kunnen weten'.

Verder heeft Warren in zijn dagboek melding gemaakt van de massale vergassing van de joden, op een tijdstip waarop dat volgens Venema nog niet bekend was. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie heeft zich inmiddels ook in de strijd gemengd en schaart zich aan de zijde van Warren. Beide zaken zouden wel degelijk bekend zijn geweest op de tijdstippen die Warren in zijn dagboeken heeft vermeld.