Advies: deel Havo en Vwo samenvoegen

DEN HAAG, 17 mei - De bovenbouw van het HAVO en VWO moet worden samengevoegd. Leerlingen in deze schooltypes dienen in de toekomst een gemengd pakket te kunnen samenstellen.

Dit schrijft de Adviesraad voor het Voortgezet Onderwijs (ARVO) in een nog vertrouwelijke notitie over de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs. Veel HAVO-leerlingen verlaten voortijdig het hoger beroepsonderwijs, veel studenten met een VWO-diploma overkomt hetzelfde in vooral de technische sectoren van het wetenschappelijk onderwijs.

Onlangs pleitten commissies van de HBO-Raad en de Sociaal Economische Raad voor een uitbreiding van het aantal eindexamenvakken in het HAVO en VWO, om de aansluiting te verbeteren. De ARVO meent echter dat de huidige structuur van het voortgezet onderwijs te weinig mogelijkheden biedt om aan de verlangens van het hoger onderwijs tegemoet te komen. Dit vraagt enerzijds om meer vakken, anderzijds heeft het ook genoeg aan delen van bepaalde vakken en onderling verschillende niveaus. Dit verwachtingspatroon is volgens de ARVO veel gedifferentieerder dan de betrekkelijk grove indeling in schooltypen en examenvakken in het voortgezet onderwijs.

Daarom moeten leerlingen volgens de ARVO een gemengd pakket kunnen samenstellen waarin behalve hele vakken ook delen van vakken worden opgenomen. Zo zouden de talen kunnen worden opgesplitst in 'deelkwalificaties' voor spreekvaardigheid, luistervaardigheid, literatuur en dergelijke. Het hoger onderwijs zou eisen mogen stellen aan de samenstelling van dit nieuwe pakket. Het mag dit van de Raad echter alleen doen op basis van 'instroomprofielen' van de diverse clusters van opleidingen in het hoger onderwijs.