Actiebereidheid in de verpleging neemt toe

ROTTERDAM, 17 mei - De actiebereidheid van werknemers in de gezondheidszorg neemt toe. Gistermiddag namen ongeveer drieduizend mensen deel aan een door de AbvaKabo en CFO georganiseerde manifestatie in het Turfschip in Breda. Een week geleden rekenden de bonden nog op zevenonderd en hoopten ze op twaalfhonderd deelnemers.

Vooral in West-Brabant is de stemming omgeslagen. Dat is voor een deel te danken aan de directies van zeven ziekenhuizen die zelf zondagsdiensten instelden en hun personeel gelegenheid gaven de manifestatie in het Turfschip bij te wonen. Ook de bonden hadden in deze regio acties georganiseerd, zodat in totaal in 21 instellingen in West-Brabant en Zeeland zondagsdiensten werden gedraaid of werkonderbrekingen werden gehouden.

Op de manifestatie pleitten verscheidene sprekers voor een verhoging van de ziekenfondspremie om de 130 miljoen gulden op te brengen die de werkdruk in de gezondheidszorg op korte termijn enigzins zou kunnen verlichten. Namens de ziekenfondsen liet C. H. Wellhuner, directeur van het ziekenfonds AZWZ, weten die premieverhoging wel te willen doorvoeren, 'liever vandaag dan morgen'. Ook in de rest van het land nemen de acties in aantal en omvang toe. Gisteren werd er in totaal in ruim dertig instellingen actie gevoerd, vandaag in achttien. Veelal gaat het om zondagsdiensten, maar ook hardere acties komen steeds meer voor. In het St. Lucas ziekenhuis en het Anthonie van Leeuwenhoekhuis, beide in Amsterdam, zijn opnamestops afgekondigd. In het Havenziekenhuis en de Daniel den Hoedt kliniek in Rotterdam staken enige ondersteunende diensten de hele dag. In het Scheperziekenhuis in Emmen is de afdeling haemodialyse de hele dag dicht.

Bij de achterban bestaat veel belangstelling voor nog hardere acties, aldus een woordvoerder van de AbvaKabo. De bond heeft aangekondigd aan het eind van de maand stakingen in operatiekamers en intensive-careafdelingen te willen organiseren.