2,6 mln humanitaire hulp voor Suriname

DEN HAAG, 17 mei - Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) stelt 2,6 miljoen gulden beschikbaar voor humanitaire noodhulp aan de slachtoffers van het gewapende conflict in Oost-Suriname. Het geld is bedoeld als bijdrage voor aktiviteiten op het terrein van voedselhulp, gezondheidszorg, landbouwbenodigdheden en hulp aan ontheemden. De noodhulp wordt gegeven via het Zeister Zendingsgenootschap. Tot deze bijdrage, een vervolg op de noodhulp die al sinds 1986 via het genootschap wordt gegeven, is mede besloten op grond van de conclusies van een recente missie, die concludeerde dat de hulp inderdaad terechtkomt bij de gedupeerden in Oost-Suriname en de in Frans Guyana verblijvende vluchtelingen.