Wolff

Het handelshuis Wolff voorziet voor 1990 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening die zal uitkomen op het niveau van 1989 (fl.4,6 miljoen). De omzet van Wolff steeg vorig jaar van fl.142 miljoen naar fl.155 miljoen en de nettowinst van fl.2,6 miljoen naar fl.3 miljoen. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van fl.

4,80 tot fl. 5,40 per aandeel. Volgens Wolff is het hoogtepunt van de groei gepasseerd. Over de ontwikkeling in een aantal sectoren is bovendien sprake van een toenemende onzekerheid door de hoge rente.