Wegvervoer eist compensatie Duitse tol

DEN HAAG, 16 mei - De wegvervoerorganisatie NOB Wegtransport eist volledige compensatie van de Nederlandse overheid voor de tol die vrachtvervoerders met ingang van 1 juli in West-Duitsland moeten betalen.

Invoering van de de tol, de Straenbenutzungsgebuhr, is door het Duitse parlement goedgekeurd, maar de Europese Commissie overweegt via een procedure bij het Europese Hof de maatregel ongedaan te krijgen. De Nederlandse regering heeft zich vruchteloos tegen de Duitse plannen verzet.

Volledige compensatie van de tol zou de Nederlandse overheid 100 miljoen gulden per jaar kosten. Minister Maij-Weggen (verkeer) is van plan aan compensatie de komende vier jaar in totaal slechts 90 miljoen te besteden, waarvan 35 miljoen dit jaar. De minister was dit eerder met de organisaties van wegvervoerders overeengekomen bij afspraken over de verhoging van de dieselaccijns. Een woordvoerster van het departement liet vanochtend weten dat de minister vooralsnog geen aanleiding ziet op deze afspraken terug te komen.

Volgens NOB Wegtransport, de grootste organisatie van wegtransporteurs, moet een deel van de verhoging van de dieselaccijns die per 1 januari jongstleden is doorgevoerd, worden ingetrokken. Het gaat om 6,3 cent van de 11,83 cent per liter waarmee de accijns werd verhoogd. Dat deel was vooral bedoeld om de dieselprijs in Nederland meer op Europees niveau te brengen, in de inmiddels ijdel gebleken hoop dat daardoor de Duitse overheid van de tolplannen zou afzien.

NOB Wegtransport is tegenstander van verregaande acties als wegblokkades, maar ziet wel een weigering om een deel van de wegenbelasting in Nederland te betalen als mogelijkheid. De organisatie vindt dat de wegenbelasting voor dagen waarop vrachtwagens niet in Nederland rijden en wel in Duitsland tol betalen, moet worden gerestitueerd. Verder pleit NOB Wegtransport voor exclusieve tolheffing voor Duitse vrachtauto's in Nederland en verscherpte controle van deze wagens.

De vervoerdersorganisatie beschouwt de Duitse maatregel als een 'onvriendelijke daad' jegens Nederland, bedoeld om de concurrentiepositie van de Duitse transportbedrijven te versterken. Zij krijgen namelijk via een verlaging van de wegenbelasting de tolheffingen gecompenseerd. Dagelijks rijden ongeveer 8.000 Nederlandse vrachtwagens op Duitse wegen; de Nederlandse bedrijven hebben een groot deel van het internationale wegtransport in handen. Volgens directeur ir. M. G. W. Hallmans van NOB Wegtransport kan de Duitse tol straks 1.000 tot 9.000 D-mark per vrachtauto per jaar kosten, afhankelijk van het gewicht en het aantal assen van de wagen. De organisatie vreest dat dit voor een aantal Nederlandse transportbedrijven de nekslag betekent. Het rendement van het Nederlandse internationale wegtransport is vorig jaar gezakt naar 1,1 procent en dit jaar wordt een nog slechter resultaat verwacht.

De organisaties van wegvervoerders hebben op 31 mei een gesprek met minister Maij-Weggen.