Vier bedrijven studeren op berging kernonderzeeer SU

ROTTERDAM, 16 mei - Vier Nederlandse bedrijven (Smit Tak, Akzo, Verto en IHC Gusto) onderzoeken samen de mogelijkheid tot berging van de vorig jaar april in de Noordelijke IJszee gezonken Sovjet-kernonderzeeer Komsomolets. Ze zullen een definitief plan voor de operatie in juni aan de opdrachtgevers voorleggen.

Berging van het op ruim 1500 meter diepte liggende schip zou een unicum zijn, omdat nooit eerder wrakken van een diepte groter dan 200 meter zijn gelicht. Probleem daarbij was altijd het te grote gewicht van de te gebruiken staalkabels, waardoor bergingsschepen tijdens het takelen uit balans zouden raken. Kern van de Nederlandse plannen is het gebruik van een door Akzo ontwikkelde lichte vezel, Twaron. Met de door het kabelbedrijf Verto te maken kabels kan tot op veel grotere diepte worden gewerkt. Offshore bedrijf IHC Gusto zou versantwoordelijk zijn voor de bouw van de technische apparatuur.

Volgens D. Kaakebeen, woordvoerder van het Rotterdamse bedrijf Smit Tak, de hoofdaannemer, gaat het in dit stadium nog slechts om voorstudies en moet de haalbaarheid van het hele project nog worden vastgesteld. Volgens Kaakebeen is de berging, indien de order door de vier bedrijven wordt binnengehaald, zeker niet voor 1992 te verwachten.

In de Russische pers verschenen de afgelopen dagen berichten over onderhandelingen met 'een aantal consortia' over berging van de onderzeeer. Het Franse persbureau AFP noemt in dit verband, naast een Amerikaanse groep geleid door General Motors, de concurrentie van Noorse, Italiaanse en Finse bedrijven. Bij Smit Tak zegt men niet op de hoogte te zijn van andere gegadigden voor de miljoenenorder.

Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken meldt dat het ministerie 'zowel op hoog als laag niveau' contact onderhoudt met de Sovjet-Unie over deze kwestie. De door AFP gemelde reis van Van den Broek naar de Sovjet-Unie, waarbij een contract voor de berging zou worden getekend met zijn ambtgenoot Sjevardnadze, is volgens deze woordvoerder 'op dit moment niet aan de orde'.