'Troepen blijven in de Bondsrepubliek'

DEN HAAG, 16 mei - Ook in de toekomst is het van belang dat Nederlandse troepen in West-Duitsland blijven. Van de legering van troepen op elkaars grondgebied, ook in afgeslankte vorm, gaat een politiek signaal uit dat van grote betekenis is. Dat zei staatssecretaris mr. B. baron van Voorst tot Voorst (defensie) na afloop van zijn bezoek aan Nederlandse onderdelen van de krijgsmacht in West-Duitsland. Hoe die krijgsmacht er uit gaat zien en welke onderdelen in West-Duitsland zullen blijven zal duidelijk worden aan het eind van het jaar als de Defensienota verschijnt. Bij het bezoek van de staatssecretaris aan de Groep Geleide Wapens (Patriot en Hawk) werd gesproken over de paraatheidseisen die de NAVO aan deze systemen stelt.