Stagnatie in vakantiemarkt treft Transavia

SCHIPHOL, 16 mei - De winst van chartermaatschappij Transavia is vorig jaar fors gedaald door de stagnerende vakantiemarkt.

Het resultaat na aftrek van rente daalde met 40 procent en kwam uit op 14,8 miljoen gulden. Het tegenvallende resultaat was het gevolg van een combinatie van relatief lagere opbrengsten en extra kostenstijgingen. De omzet gaf overigens het laagste groeipercentage van de afgelopen jaren te zien, maar steeg overigens met 10 procent tot 317 miljoen gulden. Transavia wordt evenals de concurrenten Martin Air en Air Holland geconfronteerd met de stagnatie van de chartermarkt. President-directeur P. J. Legro van Transavia voorspelde vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag 1989 ook voor dit jaar 'zwaar weer'.

'We zullen alle zeilen moeten bijzetten om dit jaar het resultaat van 1989 te evenaren', aldus Legro.

In het afgelopen jaar stegen de bedrijfskosten met 17 procent tot 290 miljoen gulden. Voor een belangrijk deel was dat het gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. 'Elke dollarcent verhoging van een gallon kerosine betekende voor Transavia ongeveer een half miljoen gulden kostenstijging', zei Legro. De toename van de kosten kwam deels ook voort uit de groei die de onderneming doormaakt. Transavia voegde in 1989 twee Boeing 737-300 toestellen aan de vloot toe. Binnenkort komen daar nog eens twee van deze toestellen bij. Ook de komende jaren zal de vloot worden uitgebreid. Volgens Legro is schaalvergroting voor luchtvaartmaatschappijen noodzakelijk om in te spelen op de sterk stijgende vervoersvraag.

'Samenwerking ligt daarom in het verschiet. Na de golf van samenwerkingsverbanden die de lijndienstmaatschappijen hebben doorgemaakt, zal er eenzelfde ontwikkeling de chartermaatschappijen treffen', aldus Legro. Transavia is zelf ook op zoek naar partners in Europa. Gesprekken met de concurrent Air Holland over samenwerking zijn op niets uitgelopen. De chartermaatschappijen zullen een groot deel van het groeiende reizigersvervoer voor hun rekening nemen. In het Europese luchtvervoer hebben zij al een aandeel van 70 procent. De Nederlandse vliegvakantiemarkt loopt, wat betreft het aantal boekingen, momenteel 8 procent achter bij de overeenkomstige periode van 1989. De chartermaatschappijen hebben te maken met tanende belangstelling voor Spanje. Op de Nederlandse chartermarkt heerst overcapaciteit zonder dat de maatschappijen aan kunnen geven hoe groot deze precies is. De stoeltarieven staan sterk onder druk. Transavia voerde in 1989 de produktie met 15 procent op. 'Op een nagenoeg stagnerende vakantiemarkt betekent dat een vergroting van ons marktaandeel', aldus Legro.