Rechter: justitie mag banden van Molukse rellen bekijken

DEN HAAG, 16 mei - De videobanden die de NOS en RTL-Veronique hebben gemaakt van de Molukse rellen op 25 april bij de Indonesische ambassade in Den Haag mogen door de rechter-commissaris en de politie worden bekeken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald na klachten van de NOS en RTL-Veronique tegen de inbeslagneming van de banden.

De NOS en RTL-Veronique hebben maandag tijdens een besloten zitting van de raadkamer van de rechtbank geklaagd dat de videobanden geen voorwerpen zijn zoals bedoeld in artikel 94 wetboek van strafvordering: voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen. Ook stelden de omroepen dat de inbeslagneming inbreuk maakt op de auteursrechten en de privacy van de filmer en gefilmden.

Ten slotte stelden de omroepen dat de inbeslagneming een ongeoorloofde inbreuk op de vrijheid van meningsuiting is zoals neergelegd in artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

De rechtbank onderkent het belang van de vrije nieuwsgaring, maar vindt het belang van strafvordering - het aan het licht brengen van misdrijven die de nationale en internationale rechtsorde aantasten - groter. RTL-Veronique kondigde aan dat zij in vergelijkbare situaties de banden opnieuw niet zal afstaan, zodat de rechter weer een belangenafweging moet maken. De omroep is teleurgesteld over de uitspraak. De NOS gaat in cassatie bij de Hoge Raad. RTL-Veronique overweegt dat nog.