'Pittig gesprek' rolverdeling VVD

DEN HAAG, 16 mei - De VVD-fractie en de top van het partijbestuur zijn het over een punt eens: ze zullen van mening blijven verschillen over de manier waarop het hoofdbestuur oud-fractievoorzitter Voorhoeve heeft aangespoord af te treden. Maar na gisteravond heet het dat ze meer begrip hebben voor elkaars visie en handelwijze. Een perfect scenario bestaat tenslotte niet voor dit soort affaires, aldus Voorhoeve's opvolger, Bolkestein.

Ruim twee weken na het aftreden van Voorhoeve hadden fractie en hoofdbestuur gisteravond in het Haagse Promenade-hotel nog een 'zakelijk, openhartig, maar pittig' gesprek over de hele gang van zaken rondom de wisseling van het voorzitterschap van de Tweede-Kamerfractie van de VVD. Een gevoel van ongenoegen bij zowel de fractie als het hoofdbestuur had dat noodzakelijk gemaakt.

In de fractie is veel kritiek op de wijze waarop de partijtop Voorhoeve eind april te verstaan heeft gegeven maar beter te kunnen opstappen. Velen in de VVD-fractie vinden dat het hoofdbestuur zich niet had mogen bemoeien met het voorzitterschap van de fractie. Of dan toch ten minste enkelen in de fractie van de voornemens op de hoogte had moeten stellen. Gisteravond is afgesproken dat ook in de toekomst het hoofdbestuur het recht heeft signalen uit de achterban en de eigen opvatting daarover door te geven aan de fractievoorzitter, zoals bij Voorhoeve is gebeurd. 'Maar van een ultimatum mag geen sprake zijn', aldus Bolkestein, de nieuwe fractievoorzitter. Omgekeerd mag ook de fractie signalen van onvrede doorgeven aan de partijvoorzitter. Maar volgens de fractievoorzitter geldt in dat geval 'nog sterker' dat de fractie de partijvoorzitter niet mag wegsturen.

De vraag of de fractie weer vertrouwen heeft in partijvoorzitter Ginjaar is gisteren niet aan de orde geweest. 'Die moet komend weekeinde worden beantwoord door de algemene ledenvergadering', aldus Bolkestein. Hij ziet 'de toekomst echter met vertrouwen tegemoet'.

Ook Ginjaar is er van overtuigd dat de algemene ledenvergadering na een uiteenzetting van zijn kant 'de redelijkheid van ons handelen' zal inzien.

De nieuwe fractievoorzitter omschreef de wederzijdse kritiek die gisteren tijdens de drie uur durende gedachtenwisseling is geuit met de woorden: 'Voor alles wat gezegd is valt wat te zeggen.'

Op de vraag of de partijtop heeft moeten erkennen dat er fouten zijn gemaakt antwoordde Bolkestein dat 'dit soort uitzonderlijke gebeurtenissen nooit vlekkeloos verlopen'.

Volgens hem had het wellicht beter gekund, maar hoe wist hij ook niet.

Om in de toekomst meningsverschillen te voorkomen hebben fractie en partijtop gisteren nog eens duidelijk vastgelegd dat ze ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. Omdat veel van de problemen zijn voortgekomen uit gebrek aan communicatie heeft de fractie partijvoorzitter Ginjaar aangemoedigd de wekelijkse fractievergadering bij te wonen. Ook zullen de fracties van zowel Eerste als Tweede Kamer en het partijbestuur een keer per jaar bij elkaar komen om de lopende zaken te bespreken.

Het verzoek van de fractie om elke week de partijvoorzitter op bezoek te krijgen ziet Ginjaar als een middel om komend weekeinde het voorstel van het hoofdbestuur een betaald voorzitter aan te stellen kracht bij te zetten. Zelf zal hij voor deze full time baan niet beschikbaar zijn. Daarvoor heeft hij het te veel naar zijn zin bij de Gezondheidsraad, zei hij gisteravond. Als de algemene ledenvergadering inderdaad besluit een betaald voorzitter aan te stellen zal Ginjaar volgend jaar augustus de voorzittershamer overdragen.