Philips' toekomst-tv vergt nog fl.7 miljard

ROTTERDAM, 16 mei - Philips en het Franse staatsbedrijf Thomson hebben samen tot 1995 nog bijna 3 miljard ECU (ongeveer 6,8 miljard gulden) nodig om Europese Hoge Definitie Televisie (HDTV) op de markt te brengen.

De Franse minister voor industrie, Roger Fauroux, heeft dat gisteren bekendgemaakt. HDTV is televisie met een zo fijn beeldraster dat bioscoopkwaliteit wordt bereikt.

Een woordvoerder van Philips ontkent overigens dat een nieuw samenwerkings-akkoord zou zijn ondertekend, zoals minister Fauroux beweert. 'Philips en Thomson zijn gewoon bijeengekomen om eens te bekijken hoeveel geld er nog nodig is voordat het HDTV-systeem op de markt is te brengen. Daaruit kwam het bedrag van bijna drie miljard ECU naar voren. Vanzelfsprekend hebben beide ondernemingen zich ook bereid verklaard dit bedrag te zullen fourneren.' Volgens Philips is nog volstrekt onduidelijk hoeveel dit bedrijf en Thomson elk apart in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten zullen bijdragen. Minister Fauroux gaf op dat Philips (omgerekend) 1650 miljoen ECU voor zijn rekening zou nemen en Thomson de rest. Thomson zou daarbij op aanzienlijke overheidssteun kunnen rekenen.

Philips en Thomson zijn de twee belangrijkste deelnemers in het Eureka-project waarin een groot aantal Europese staten aan de ontwikkeling van HDTV werken. Binnen het project hebben ook het Finse Nokia en het Westduitse Bosch de A-status, 35 andere bedrijven nemen met een B-status deel. Het project geldt als de meest ambitieuze Europese poging om Japan op het gebied van consumenten-elektronica te verslaan.

Kenmerk van het te ontwikkelen Europese systeem voor toekomsttelevisie (HD-MAC) bestaande televisietoestellen bruikbaar blijven, zij het dat de verbeterde kwaliteit alleen met nieuwe HDTV-toestellen zichtbaar wordt. Het systeem dat de Japanners ontwikkelen (MUSE) maakt gebruik van oude apparatuur onmogelijk.

In de VS werkt Philips ook samen met Thomson (plus NBC en het reserachinstituut David Sarnoff) bij de ontwikkeling van een HDTV-systeem dat compatible is met de daar in gebruik zijnde televisietoestellen.

Volgens de Financial Times zouden onderhandelingen tussen Philips en Thomson over de verkoop van de Britse Philips-dochter MEL, actief in defecnsie-elektronica, bijna rond zijn. Philips wil dit bericht niet bevestigen. Volgens de FT zou de onderneming ook nog in gesprek zijn met Westinghouse en een andere Amerikaanse groep.

MEL, gevestigd in Crawley (West Sussex), heeft 1300 werknemers in dienst en maakt radarsystemen voor helicopters en lichte vliegtuigen en militaire telecommunicatie-apparatuur. Het gold als het enige winstgevende defensie-bedrijf van Philips.

Met de verkoop van MEL zou Philips de belangrijkste defensie-activiteiten hebben afgestoten. Eerder al verkocht men het meerderheidsbelang in Hollandse Signaalapparaten en deed men een aanzienlijk belang in het Belgische MBLE en het Franse TRT van de hand.